Jdi na obsah Jdi na menu
 


Městys Prosiměřice

6. 11. 2008

 

 Leží asi 13 km od Znojma ve směru na Moravský Krumlov na bývalé komunikaci spojující Znojmo s Brnem v rozsáhlé nížině Dyjskosvrateckého Obrazekúvalu. Obec je součástí vinařské a ovocnářské oblasti. Jméno obce se odvozuje patrně od jména Prosimír. V průběhu staletí bylo psáno různě . Například na mapě J. A. Komenského z roku 1627 je uvedeno jméno Prostomeritz. V roce 1215 byl svolán králem Otakarem I. sněm šlechty, představitelů církve, rytířů a vladyků na hrad do Znojma. Král nařídil, aby se na strategickém místě znojemský hrad přebudoval a aby vzniklo současně město sloučením několika osad. Bylo

zObrazekapotřebí ovšem některé osady ve vlastnictví církve vyměnit za jiné. Výměnná smlouva byla formou královské listiny pObrazekodepsána ve Znojmě 19. září 1226 v níž se mimo jiného uvádí právě jméno obce Prosiměřic jako jedné z vyměněných vesnic. Vesnice bude bezesporu starší, ale písemné zprávy se dosud nenašly. Král Ferdinand I. 20. září 1540 vydal listinu s právy jmenovat Prosiměřice městečkem s celou řadou výsad. Prosiměřický erb má ve znaku zajíce v zeleném poli.Z architektonických památek je bezesporu zajímavý kostel sv. Jiljí postavený před rokem 1226. Je zřejmé, že existující románský kostel nahradil ve druhé polovině 13. století zděný kostel ranně gotický o němž se hovoří v zakládající výše zmíněné listině. Byl mnohokrát přestavován a opravován. Vnitřní výzdoba je zajímavá a cenná. Farní budovObrazeka je rovněž z roku 1226. Jako svědek dávného trestního práva stojí na náměstíčku v Prosiměřicích při odbočce do Vítonic pranýř z roku 1794. Dále stojí za pozornost socha sv. Jana Nepomuckého a kaplička z 19. stol., zajímavý hřbitov kolem kostela. Obec má asi 800 obyvatel a je přirozeným centrem oblasti. Je zde mateřská a základní škola, zdravotní středisko, lékárna, penzion DOMOV pro důchodce, obchodní středisko s několika obchody, kulturní dům, pošta, čerpací stanice, motorest, vinárna atd. Nechybí ani hřiště, posilovna, koupaliště. Přes obec vedou značené cyklistické stezky. V nedalekých Těšeticích je známé archeologické naleziště a odloučené pracoviště Masarykovy university v Brně. Bližší podrobnosti a další informace na webových stránkách www.prosimerice.cz .

 

Literatura:
Hladík J., Polák J., Poláková K.: Prosiměřice 1226 – 1996, Obecní úřad

                                          Prosiměřice, str. 77

Poláková Polák: Tajemství prosiměřické makovice, Obecní úřad

                                          Prosiměřice, Mondo 2000, str. 208